skip to Main Content

Ondanks alle maatregelen die er getroffen zijn door Covid-19 gaat het met Stichting Babyspullen goed. Zelfs zo goed dat de zoektocht naar nieuwe inzamelpunten tijdelijk gestaakt is. De reden daarvoor is dat het transport van Stichting Babyspullen momenteel erg vol zit en er eigenlijk niks meer bij kan. Onze focus ligt nu op het sorteren en vouwen van alle mooie spulletjes die we hebben binnengekregen om er zoveel mogelijk babystartpakketten van te maken.

Op dit moment wordt het aantal inzamelpunten alleen nog uitgebreid met de voorsoorteercentra waarvan de aanvraag al in behandeling is. Ook wordt er goed gekeken naar de inzamelpunten die ophouden te bestaan en waar dan eventueel wel een nieuw inzamelpunt voor in de plaats kan komen.

Hoe lang de opnamestop van nieuwe inzamelpunten duurt is momenteel nog onduidelijk.

Uiteraard houden wij u op de hoogte via onze website en al onze Social Mediakanalen.

Back To Top