… omdat elk kind recht heeft op een goede start!

Samenwerkingsverklaring Stichting Babyspullen & Hulpverleningsinstanties

Stichting Babyspullen maakt van nieuwe en gebruikte babyspullen babystartpakketten.
Deze pakketten verstrekt de stichting via diverse hulpverleningsinstanties gratis aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben.
De stichting heeft hiermee tot doel kinderen die in armoede geboren worden een goede start in het leven te geven.

  • Voor de verstrekking van de pakketten werkt de stichting samen met hulpverleningsinstanties die betrokken zijn bij de zorg voor (aanstaande) (ouders van) kinderen die in armoede geboren worden. Veelal gaat het hierbij om (aanstaande) ouders die op of onder bijstandsniveau leven en niet in staat zijn hun kindje te voorzien in de basisbehoeften.
  • De stichting heeft geen inkomenseisen opgesteld voor het ontvangen van een babystartpakket. Stichting Babyspullen rekent op de integriteit van de hulpverleningsinstanties. Zij beoordelen, als verlengstuk van de organisatie, of (aanstaande) ouders op of onder de armoedegrens leven en of deze ouders niet beschikken over een netwerk waar ze op kunnen terugvallen. Zij spannen zich naar beste vermogen in een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de (financiële) situatie van de (aanstaande) ouders, zodat de babystartpakketten terechtkomen bij de kinderen die ze het hardst nodig hebben.
  • Met het invullen en de ondertekening van het aanvraagformulier verklaart de betreffende hulpverleningsinstantie (of hulpverlener namens de hulpverleningsinstantie) integer om te gaan met het verstrekken van de babystartpakketten en altijd te handelen in de geest van de doelstelling van Stichting Babyspullen.
  • Stichting Babyspullen ontvangt persoonsgegevens van de hulpverlener en van de cliënt;

Met behulp van deze gegevens kunnen wij op de juiste wijze een aanvraag voor een babystartpakket in behandeling nemen en zorg dragen voor de verzending hiervan naar de cliënt.

Met deze persoonsgegevens wordt zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan.

Zie voor meer informatie ons privacybeleid, www.stichtingbabyspullen.nl/privacybeleid

Spread the love