skip to Main Content

Zet je gift slimmer in en schenk periodiek

Ben je donateur van Stichting Babyspullen? Of wil je dat graag worden?
Als je ervoor kiest om ons voor langere tijd te steunen, kun je je gift nog slimmer inzetten. Dit kan door periodiek te schenken. Je helpt dan evenveel baby’s voor minder geld, of meer baby’s voor hetzelfde geld. Hieronder lees je hoe dit werkt.

Wat betekent periodiek schenken?

Bij periodiek schenken doe je een structurele gift aan een goed doel. Dat betekent dat je niet eenmalig geeft, maar je gift voor minimaal 5 jaar vastlegt. Je kunt je gift nu verrekenen met de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dat betekent dat je een deel van het geld terugkrijgt van de Belastingdienst. Een financieel voordeel voor jou dus! En een voordeel voor Stichting Babyspullen. Dankzij jouw structurele steun, hebben we nu én in de toekomst meer zekerheid dat we kinderen die opgroeien in armoede kunnen helpen.

Dit alles is mogelijk omdat Stichting Babyspullen een ANBI is, ofwel een ‘algemeen nut beogende instelling’. Lees hier meer over periodiek schenken aan goede doelen met een ANBI status.

Hoe werkt periodiek schenken in de praktijk?

Om in aanmerking te komen voor het belastingvoordeel leg je je gift in een schenkingsovereenkomst vast. Je regelt dit heel eenvoudig en zonder extra kosten met dit formulier . Vul de onderdelen voor de schenker in tweevoud in. Onderteken beide exemplaren en stuur deze op naar Stichting Babyspullen.  Wij vullen de onderdelen voor Stichting Babyspullen in, ondertekenen het formulier en sturen je één exemplaar terug. Vanaf het moment dat de overeenkomst door jou én Stichting Babyspullen is ondertekend, gaat hij officieel in. Je kunt je gift vanaf dan met de inkomsten- of vennootschapsbelasting verrekenen.

Meer informatie:
info@stichtingbabyspullen.nl
072 – 737 02 63
KvK: 54883679
RSIN: 8514 77 598

Ben je al donateur van Stichting Babyspullen? Dan bekijken we samen hoe we je huidige machtiging om kunnen zetten in periodiek schenken. Zo betaal je niet dubbel.

Let op: begin je niet op 1 januari, maar gedurende het jaar met periodiek schenken? En spreid je je betaling over meerdere termijnen uit? Lees dan hier hoe de betaling in het eerste jaar verloopt.

Twee mogelijkheden om je belastingvoordeel in te zetten

Met het belastingvoordeel dat je ontvangt door periodiek te schenken kun je twee dingen doen. Allereerst kun je ervoor kiezen om het belastingvoordeel zelf te houden. Je helpt dan evenveel baby’s, maar betaalt hiervoor minder geld. Het belastingvoordeel kun je ook aan Stichting Babyspullen schenken. Je helpt dan meer baby’s voor hetzelfde geld. Kijk hier voor een rekenvoorbeeld.

Hoeveel geld krijg je terug?

Hoeveel geld je precies terugkrijgt hangt af van je inkomen, het inkomen van je (eventuele) fiscale partner en je of jullie leeftijd. In 2019 varieert dit grofweg tussen de 19 en 52%. Dat betekent dat je een vijfde tot maximaal de helft van het bedrag dat je betaalt weer terugkrijgt.

In het onderstaande rekenvoorbeeld laten we zien wat het voordeel van periodiek schenken is. We berekenen het financiële voordeel voor jou. En we laten zien wat Stichting Babyspullen met jouw gift kan doen.

Rekenvoorbeeld  

Je bent jonger dan 65 jaar en hebt een inkomen van € 36.000 per jaar. Je hebt geen fiscaal partner.
Over je jaarinkomen betaal je 42% inkomstenbelasting.

stichting babyspullen - periodiek schenken

Wil je precies weten hoe dit voor jou uitpakt? Raadpleeg hier de rekenhulp van de ANBI.

Periodiek schenken samengevat

  • Je schenkt een vast bedrag per jaar.
  • Dit doe je ten minste 5 jaar achter elkaar.
  • De gift leg je vast in een schenkingsovereenkomst.
  • Dat regel je via dit formulier.
  • Je verrekent je gift met de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Je ontvangt elk jaar een deel van je gift terug via de Belastingdienst.

De voordelen op een rij

Je helpt evenveel baby’s voor minder geld, of meer baby’s voor hetzelfde geld.
Stichting Babyspullen heeft meer zekerheid: we kunnen nu én in de toekomst kinderen die opgroeien in armoede helpen. Schenk je het belastingvoordeel aan Stichting Babyspullen? Dan kunnen we nóg meer kinderen helpen!
 

Wat je nog meer zou willen weten over periodiek schenken

Waar stuur ik mijn formulier voor de periodieke schenkingsovereenkomst naartoe?

Het ingevulde en ondertekende formulier voor de periodieke schenkingsovereenkomst stuur je in tweevoud naar:

Stichting Babyspullen
T.A.V. Administratie
Nijverheidsplein 2F
1704 RB Heerhugowaard

Wij vullen beide exemplaren verder in en zetten ook onze handtekening. Eén exemplaar van het formulier sturen we weer naar je terug. Het andere exemplaar bewaren we in onze eigen administratie. De overeenkomst moet je goed bewaren. De Belastingdienst kan hierom vragen bij de controle van je aangifte.

Kan ik giften die ik deed voor het sluiten van de schenkingsovereenkomst ook verrekenen in mijn belastingaangifte?

Nee. Giften die je deed voor het sluiten van de overeenkomst tellen niet mee voor de periodieke schenking.

Kan ik een ‘gewone gift’ ook verrekenen in mijn belastingaangifte?

Een ‘gewone’ gift, die niet valt onder periodiek schenken, mag je onder bepaalde voorwaarden ook verrekenen met de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van je drempelinkomen met een minimum van € 60,-. Wat je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag je verrekenen. Je mag niet meer verrekenen dan 10% van je drempelinkomen.

Op de website van de Belastingdienst lees je meer over het verrekenen van gewone giften.

Hoe werkt het als je gedurende het jaar start met periodiek schenken?

Begin je niet op 1 januari, maar gedurende het jaar met periodiek schenken? Dat kan. Alleen moet je in het eerste jaar dan mogelijk rekening houden met een ‘inhaalbetaling’. Dat geldt bijvoorbeeld als je je betaling uitspreidt over meerdere termijnen, bijvoorbeeld elke maand. De Belastingdienst hanteert namelijk als regel dat je 5 opeenvolgende kalenderjaren hetzelfde vaste bedrag schenkt. Het onderstaande rekenvoorbeeld maakt meer duidelijk:

Je start in juli 2019 met een periodieke gift van € 120,- euro per jaar. Hiervan wil je elke maand € 10,- betalen. Als je vanaf juli elke maand € 10,- zou betalen, zou je in 2019 in totaal maar op € 60,-  uitkomen (voor de maanden juli tot en met december). Dat betekent dat je in 2019 nog € 60,- moet ‘inhalen’ om op het totaalbedrag van € 120,- te komen. Je betaalt dit jaar dus eenmalig € 60,- om in te halen voor de maanden januari tot en met juni. En € 10,- per maand in de maanden juli tot en met december. Vanaf 2020 betaal je gewoon elke maand € 10,-. Dit loopt in ieder geval door tot en met december 2023. Na die tijd is de minimale periode van 5 jaar verstreken. Je mag dan zelf bepalen of je nog langer wilt doorgaan met periodiek schenken. Je gift is nu jaarlijks opzegbaar.

Wat gebeurt er als ik korter dan 5 jaar achter elkaar een gift doe?

In een aantal gevallen kun je je gift dan toch verrekenen met je inkomen. Bijvoorbeeld als  je niet meer schenkt omdat je onvrijwillig werkloos bent geworden. Of arbeidsongeschikt. Of omdat Stichting Babyspullen niet meer bestaat of geen ANBI-status meer heeft. Ook als je overlijdt, vervalt de overeenkomst.

Wat betekent de ANBI-status?

Stichting Babyspullen heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de stichting zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Voor jou houdt dit in dat je de gift aan Stichting Babyspullen mag aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een zeer voordelige fiscale regeling, waardoor je niet 100% van jouw gift zelf betaalt. Voor Stichting Babyspullen betekent het dat wij geen schenk- of erfbelasting betalen over je schenking. Financieel voordeel voor beide partijen dus!

Lees hier meer over het belastingvoordeel bij ANBI’s.

Wat is een RSIN-nummer?

RSIN staat voor ‘Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer’. Alle rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, zoals stichtingen, krijgen zo’n nummer als ze zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit nummer gebruiken overheidsorganisaties om onderling gegevens uit te wisselen. Als donateur van Stichting Babyspullen heb je het RSIN-nummer nodig bij het invullen van je belastingaangifte. Zo kun je je periodieke gift verrekenen met de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het RSIN-nummer van Stichting Babyspullen is 8514 77 598.

Nog meer vragen?

Heb je nog andere vragen die hier niet worden beantwoord? Neem contact op met Stichting Babyspullen via info@stichtingbabyspullen.nl of 072 – 737 02 63.

Back To Top