skip to Main Content

Organisatie Stichting Babyspullen

Bestuur

Mary Kearney ( Algemeen directeur)
Kim Tam (Penningmeester)
Judith Tacq-Hermus (Secretaris a.i.)
Frans Bos (Bestuurslid)
Edwin Teljeur (Bestuurslid)
Arjen Stres (bestuurslid)

De operationele dagelijkse leiding is in handen van Marilia Bischot, operationeel directeur van Stichting Babyspullen.

Hoofd- en nevenfuncties bestuursleden

Mary Kearney (Algemeen directeur)
Betaalde functie(s): Gemeente Amsterdam – strategisch adviseur organisatieontwikkeling.
Vrijwilligersfunctie(s) anders dan Stichting Babyspullen: Kascommissie Vereniging van Eigenaren.

Kim Tam (penningmeester)
Betaalde functie(s): • Strohm – Financial Controller.
Vrijwilligersfunctie(s) anders dan Stichting Babyspullen: • KWF – Collectecoördinator Heiloo.

Judith Tacq (secretaris a.i.)
Betaalde functie(s): • JuJu Tacq vof – directeur / eigenaar.
Vrijwilligersfunctie(s) anders dan Stichting Babyspullen: • Geen.

Frans Bos
Betaalde functie(s): • Shurgard Self-Storage – National Accountmanager Benelux.
Vrijwilligersfunctie(s) anders dan Stichting Babyspullen: Geen.

Edwin Teljeur
Betaalde functie(s): • Rataplan – Raad van Toezicht.
Vrijwilligersfunctie(s) anders dan Stichting Babyspullen: • Code Sociaal Ondernemen – Bestuurslid • Oh My Good de impactvolle giftcard – Ondernemer • Kennemer Inkoopplatform – Lid van de commissie “toetsing SROI” • Citydeal Impactondernemen vanuit het ministerie EKZ – Deelnemer aan verschillende commissies • Op te richten stichting t.b.v. gezond leren eten op basisscholen • Nova College Haarlem, sector economie – Lid Raad van Advies.

Arjen Stres
Betaalde functie(s): • DPD – CX Manager
Vrijwilligersfunctie(s) anders dan Stichting Babyspullen: Geen.

groot voor website (2)

Operationeel team

Coördinatoren – deze functionarissen ondersteunen de directeur bij de dagelijkse aansturing van de vrijwilligers. Elk aandachtsgebied heeft zijn eigen coördinator(en). Zij zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de in het jaarplan gestelde doelen binnen hun aandachtsgebied. Het motiveren en begeleiden van de vrijwilligers in het team is hierbij een belangrijke taak.

Vrijwilligers – binnen de stichting is een breed scala aan vrijwilligers actief. Mensen die in het land spullen inzamelen, promotie of transport verzorgen, zich bezighouden met fondsenwerving of administratie.

Adviseurs – professionals die het bestuur en de teams ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken.

De organisatie Stichting Babyspullen bevindt zich momenteel in een professionaliseringstraject waarbij de structuur van de organisatie wordt aangepast. Doel is een professionele en efficiënte organisatie te realiseren die, na een enorme groei in de eerste drie jaar van haar bestaan, de komende jaren in staat zal zijn nog meer kinderen te helpen.

Financiële gegevens

Back To Top

Ja, ik word bestie en steun een moeder in armoede

Wordt Bestie

Met jouw vaste, maandelijkse of jaarlijkse donatie, maak jij het verschil!

Met een jaar lang donateurschap geef jij het eerste deel van het babystartpakket aan een pasbevallen moeder.

Elke dag worden er 35 baby’s geboren in armoede. Stichting Babyspullen vindt dat elk kind recht heeft op een goede start. Daarom zorgen wij voor een babystartpakket dat ouders de eerste twee levensjaren helpt hun baby een goede basis te geven.

Steun jij onze actie? Samen kunnen we nog veel meer kinderen een warme start geven!