skip to Main Content

Organisatie Stichting Babyspullen

Bestuur

Mary Kearney (voorzitter)
Esther-Lee Glastra (penningmeester)
Heleen van Egmond (secretaris)
Frans Bos (bestuurslid)

De dagelijkse leiding is in handen van Marjolijn Hermus, directeur van Stichting Babyspullen.

Hoofd- en nevenfuncties bestuursleden

Mary Kearney (voorzitter)
Betaalde functie(s): Gemeente Amsterdam – strategisch adviseur organisatieontwikkeling.
Vrijwilligersfunctie(s) anders dan Stichting Babyspullen: Kascommissie Vereniging van Eigenaren.

Esther-Lee Glastra (penningmeester)
Betaalde functie(s): Senior Manager Financial Audit bij PwC.
Vrijwilligersfunctie(s) anders dan Stichting Babyspullen: Geen.

Heleen van Egmond
Betaalde functie(s): Zelfstandig ondernemer bij The Happy Volunteer, begeleider dagbesteding bij de Hartekamp Groep.
Vrijwilligersfunctie(s) anders dan Stichting Babyspullen: Lid stembureau Verkiezingen.

Frans Bos
Betaalde functie(s): National Accountmanager Benelux bij Shurgard Self-Storage en zelfstandig ondernemer met webshop Flomenga.
Vrijwilligersfunctie(s) anders dan Stichting Babyspullen: Geen.

groot voor website (2)

Operationeel team

Coördinatoren – deze functionarissen ondersteunen de directeur bij de dagelijkse aansturing van de vrijwilligers. Elk aandachtsgebied heeft zijn eigen coördinator(en). Zij zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de in het jaarplan gestelde doelen binnen hun aandachtsgebied. Het motiveren en begeleiden van de vrijwilligers in het team is hierbij een belangrijke taak.

Vrijwilligers – binnen de stichting is een breed scala aan vrijwilligers actief. Mensen die in het land spullen inzamelen, promotie of transport verzorgen, zich bezighouden met fondsenwerving of administratie.

Adviseurs – professionals die het bestuur en de teams ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken.

De organisatie Stichting Babyspullen bevindt zich momenteel in een professionaliseringstraject waarbij de structuur van de organisatie wordt aangepast. Doel is een professionele en efficiënte organisatie te realiseren die, na een enorme groei in de eerste drie jaar van haar bestaan, de komende jaren in staat zal zijn nog meer kinderen te helpen.

Financiële gegevens

Back To Top