skip to Main Content

Organisatie Stichting Babyspullen

Bestuur

Mary Kearney (Bestuursvoorzitter)
Kim Tam (Penningmeester)
Maaike van der Kolk (Secretaris)
Edwin Teljeur (Algemeen Bestuurslid)
Judith Tacq (Algemeen Bestuurslid)

De operationele dagelijkse leiding is in handen van Marilia Bischot, operationeel directeur van Stichting Babyspullen. Tijdelijk vervult Mary Kearney naast de rol van Bestuursvoorzitter ook de rol van Algemeen Directeur.

Hoofd- en nevenfuncties bestuursleden

Mary Kearney (Bestuursvoorzitter)
Betaalde functie(s): ASVO – Groepsleerkracht.
Vrijwilligersfunctie(s) anders dan Stichting Babyspullen: Kascommissie Vereniging van Eigenaren.

Kim Tam (Penningmeester)
Betaalde functie(s): • Strohm – Financial Controller.
Vrijwilligersfunctie(s) anders dan Stichting Babyspullen: • KWF – Collectecoördinator Heiloo.

Maaike van der Kolk (Secretaris)
Betaalde functie(s): • Participe – Bestuurssecretaris/kwaliteitsregisseur.
Vrijwilligersfunctie(s) anders dan Stichting Babyspullen: • Bestuurslid, penningmeester – Stichting Steunfonds Cliënten Kennemerhart.

Judith Tacq (Algemeen Bestuurslid)
Betaalde functie(s): • JuJu Tacq vof – directeur / eigenaar.
Vrijwilligersfunctie(s) anders dan Stichting Babyspullen: • Lekker Vega Retsaurantweek – vrijwilliger.

Edwin Teljeur (Algemeen Bestuurslid)
Betaalde functie(s): • Citydeal Ministerie van Binnenlandse Zaken – Projectleider Impactondernemen;  Rataplan – Raad van Toezicht; Stichting De Oude Keuken – Directeur/Bestuurder.
Vrijwilligersfunctie(s) anders dan Stichting Babyspullen: • Kennemer Inkoopplatform – Lid van de commissie “toetsing SROI” • Nova College Haarlem, sector economie – Lid Raad van Advies.

groot voor website (2)

Operationeel team

Coördinatoren – deze functionarissen ondersteunen de directeur bij de dagelijkse aansturing van de vrijwilligers. Elk aandachtsgebied heeft zijn eigen coördinator(en). Zij zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de in het jaarplan gestelde doelen binnen hun aandachtsgebied. Het motiveren en begeleiden van de vrijwilligers in het team is hierbij een belangrijke taak.

Vrijwilligers – binnen de stichting is een breed scala aan vrijwilligers actief. Mensen die in het land spullen inzamelen, promotie of transport verzorgen, zich bezighouden met fondsenwerving of administratie.

Adviseurs – professionals die het bestuur en de teams ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken.

De organisatie Stichting Babyspullen bevindt zich momenteel in een professionaliseringstraject waarbij de structuur van de organisatie wordt aangepast. Doel is een professionele en efficiënte organisatie te realiseren die, na een enorme groei in de eerste drie jaar van haar bestaan, de komende jaren in staat zal zijn nog meer kinderen te helpen.

Financiële gegevens

Back To Top