skip to Main Content

Organisatie Stichting Babyspullen

Bestuur

Edwin Teljeur (Bestuursvoorzitter)
Kim Tam (Penningmeester)
Maaike van der Kolk (Secretaris)

Directie

Mary Kearney, Algemeen directeur
Marilia Bischot, Operationeel directeur

Hoofd- en nevenfuncties bestuursleden

Edwin Teljeur (Bestuursvoorzitter)
Betaalde functie(s): • Citydeal Ministerie van Binnenlandse Zaken – Projectleider Impactondernemen;  Rataplan – Raad van Toezicht; Stichting De Oude Keuken – Directeur/Bestuurder.
Vrijwilligersfunctie(s) anders dan Stichting Babyspullen: • Kennemer Inkoopplatform – Lid van de commissie “toetsing SROI” • Nova College Haarlem, sector economie – Lid Raad van Advies.

Kim Tam (Penningmeester)
Betaalde functie(s): • Strohm – Financial Controller.
Vrijwilligersfunctie(s) anders dan Stichting Babyspullen: • KWF – Collectecoördinator Heiloo.

Maaike van der Kolk (Secretaris)
Betaalde functie(s): • Participe – Bestuurssecretaris/kwaliteitsregisseur.
Vrijwilligersfunctie(s) anders dan Stichting Babyspullen: • Bestuurslid, penningmeester – Stichting Steunfonds Cliënten Kennemerhart.

Mary en Marilia

Operationeel team

Managers en coördinatoren – deze functionarissen ondersteunen de operationeel directeur bij de dagelijkse aansturing van de vrijwilligers. Elk aandachtsgebied heeft zijn eigen manager en/of coördinator. Zij zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de in het jaarplan gestelde doelen binnen hun aandachtsgebied. Het motiveren en begeleiden van de vrijwilligers in het team is hierbij een belangrijke taak.

Vrijwilligers – binnen de stichting is een breed scala aan vrijwilligers actief. Mensen die in het land spullen inzamelen, promotie of transport verzorgen, zich bezighouden met fondsenwerving of administratie.

Adviseurs – professionals die het bestuur en de teams ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken.

De organisatie Stichting Babyspullen bevindt zich momenteel in een professionaliseringstraject waarbij de structuur van de organisatie wordt aangepast. Doel is een professionele en efficiënte organisatie te realiseren die, na een enorme groei in de eerste jaren van haar bestaan, de komende jaren in staat zal zijn nog meer kinderen te helpen.

Financiële gegevens

Back To Top