skip to Main Content

Samen sterk tegen kinderarmoede

Elk kind heeft recht op een goede start! Daar zijn we het allemaal over eens. Maar hoe geef je als gemeente het armoedebeleid gericht op kinderen nu praktisch vorm? Hoe zorg je dat zelfs de allerjongsten een goede start in het leven kunnen maken?

Stichting Babyspullen verstrekt babystartpakketten aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Een hulpverleningsorganisatie vraagt voor (aanstaande) ouders een babystartpakket aan. Zo weten wij zeker dat de pakketten terechtkomen bij de gezinnen die ze het hardst nodig hebben. Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken, werken we samen met een groeiend aantal gemeenten.

Deze gemeenten dragen de kosten van het babystartpakket voor hun eigen inwoners waarbij de logistieke afhandeling volledig door Stichting Babyspullen wordt verzorgd. Zo is de gemeente ervan verzekerd dat ook haar jongste inwoners die opgroeien in armoede, een goede start in het leven kunnen maken!

kind op de arm van moeder

Samenwerken: hoe gaat het in zijn werk?

De babystartpakketten worden samengesteld uit nieuwe en gebruikte spullen die de stichting gedoneerd krijgt. Dat betekent helaas niet dat aan de babystartpakketten geen kosten verbonden zijn.

Als u als gemeente een samenwerking met Stichting Babyspullen aangaat, draagt u per afgenomen pakket binnen uw gemeente 80 euro bij om de kosten te dekken*. Stichting Babyspullen verzorgt de verdere logistieke afhandeling.

* De verzending van een pakket kost € 6,95. Dit bedrag wordt doorberekend aan de (aanstaande) ouders. Dit kan een reden om geen pakket aan te vragen. Met als gevolg dat deze ouders praktische hulp missen. Wanneer de gemeente het pakket vergoedt, dan zijn de verzendkosten daarbij inbegrepen en is een belangrijke drempel weggenomen.

Goed om te weten

Elk kind een goede start

moeder tilt haar kind op

Meer dan 26.000 pakketten

Samen met de overheid Kansrijk van Start

Uit onderzoek van hoogleraar Tessa Roseboom blijkt dat de eerste 1000 dagen in het leven van een kind cruciaal zijn voor een goede start. Zo kan stress bij de moeder nadelige gevolgen hebben voor de hersenontwikkeling van de baby. Ouders ontvangen het babystartpakket daarom al tijdens de zwangerschap om stress en zorgen over de babyuitzet zoveel mogelijk te beperken. De overheid zet met het programma Kansrijke Start actief in op het bestrijden van armoede. Ook de Klijnsmagelden worden specifiek ingezet voor het bestrijden van armoede onder kinderen.

Stichting Babyspullen is voor gemeenten binnen het armoedebeleid een waardevolle partner. Niet alleen door de praktische hulp in de vorm van babystartpakketten, maar ook door de vroegsignaleringsfunctie. Als een (aanstaande) ouder aanklopt voor hulp en nog niet bekend is in het hulpverleningstraject, verwijzen wij actief door en voorzien waar mogelijk van advies.

Tessa Roseboom is hoogleraar Vroege Ontwikkeling en Gezondheid. Daarnaast is ze auteur van het boek: De eerste 1000 dagen.

jetta klijnsma

Jetta Kleinsma onder de indruk

Voormalig staatssecretaris Klijnsma heeft zelf een kijkje genomen bij Stichting Babyspullen.

Ze was onder de indruk van de Stichting en de pakketten. Volgens haar is dit de perfecte in natura invulling van de Klijnsmagelden.

Nog meer om te lezen, luisteren en kijken

Lees de flyer over samenwerkingen

Voorblad Flyer gemeenten

Kijk hoeveel er in een pakket gaat

Luister de podcast met Sittard-Geleen

Luister alle podcastafleveringen op stichtingbabyspullen.nl/podcast/.

Neem contact op

En ontdek welke mogelijkheden er zijn om samen te werken.

Doet uw gemeente ook mee in de strijd tegen kinderarmoede? Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking! Samen kunnen we nog véél meer kinderen een goede start geven ❤️

Moeder en kind knuffel

Deze gemeenten gingen u voor!

Ondersteunt op basis van het aantal pakketten dat uitgegeven wordt.

Ondersteunt ons met een vaste subsidie op basis van gemaakte afspraken.

ondersteunt op basis van het aantal pakketten dat uitgegeven wordt.

Ondersteunt met losse donaties op basis van beschikbare gelden.

Ondersteunt met losse donaties op basis van beschikbare gelden.

Ondersteunt ons met een vaste subsidie op basis van gemaakte afspraken.

Ondersteunt ons met een vaste subsidie op basis van gemaakte afspraken.

Ondersteunt op basis van het aantal pakketten dat uitgegeven wordt.

Ondersteunt ons met een vaste subsidie op basis van gemaakte afspraken.

Ondersteunt op basis van het aantal pakketten dat uitgegeven wordt.

Ondersteunt met losse donaties op basis van beschikbare gelden.

Ondersteunt ons met een vaste subsidie op basis van gemaakte afspraken.

Ondersteunt ons met een vaste subsidie op basis van gemaakte afspraken.

Ondersteunt op basis van het aantal pakketten dat uitgegeven wordt.

Ondersteunt op basis van het aantal pakketten dat uitgegeven wordt.

Ondersteunt ons met een vaste subsidie op basis van gemaakte afspraken.

Ondersteunt op basis van het aantal pakketten dat uitgegeven wordt.

Ondersteunt ons met een vaste subsidie op basis van gemaakte afspraken.

Ondersteunt op basis van het aantal pakketten dat uitgegeven wordt.

Ondersteunt ons met een vaste subsidie op basis van gemaakte afspraken.

Ondersteunt met losse donaties op basis van beschikbare gelden.

Word Vriend

Ondersteunt op basis van het aantal pakketten dat uitgegeven wordt.

Ondersteunt op basis van het aantal pakketten dat uitgegeven wordt.

Ondersteunt op basis van het aantal pakketten dat uitgegeven wordt.

Ondersteunt op basis van het aantal pakketten dat uitgegeven wordt.

Ondersteunt op basis van het aantal pakketten dat uitgegeven wordt.

Ondersteunt ons met een vaste subsidie op basis van gemaakte afspraken.

logo-gemeente-utrecht-nederlands-klein-300

Ondersteunt ons met een vaste subsidie op basis van gemaakte afspraken.

Back To Top