skip to Main Content
Menu
Dag Van De Armoede – Extra Aandacht Voor Het Jonge Kind

Ben je bekend met de Dag van de Armoede? Ook wel Wereldarmoededag of de internationale dag voor de uitroeiing van armoede? Deze vindt elk jaar plaats op 17 oktober en is sinds 1992 officieel erkend door de Verenigde Naties. Stichting Babyspullen staat op deze dag, maar uiteraard ook op andere dagen, graag even extra stil bij de armoede in Nederland. Want hoewel je het misschien niet verwacht, leven er teveel mensen in armoede in Nederland. En het aantal kinderen dat in ons land in armoede wordt geboren is schrijnend hoog.

Armoede in Nederland

Op 17 oktober wordt wereldwijd een vuist gemaakt tegen de armoede die helaas volop heerst op onze aardbol. Op deze dag komen mensen op de hele wereld samen om eraan te herinneren dat armoede een schending is van de mensenrechten. Maar ook in Nederland is het nodig om aandacht te geven aan deze problematiek. Mensen met een minimaal inkomen zijn vaak minder maatschappelijk en sociaal actief. Zij ervaren veel stress door geldgebrek en schulden. Dit heeft ook z’n weerslag op de kinderen in deze arme gezinnen. Want maar liefst 1 op de 9 kinderen groeit op in armoede. In de grote steden geldt dat zelfs voor een kwart van de kinderen.

Stichting Babyspullen helpt!

Om jonge ouders een steuntje in de rug te geven bij hun pasgeboren baby deelt Stichting Babyspullen zogenoemde babystartpakketten uit. Deze pakketten zijn bedoeld voor (aanstaande) ouders op of onder de armoedegrens, zodat zij met de toebedeelde basisspulletjes kunnen worden geholpen met de verzorging van hun baby. Via een verwijzing van een hulpverlenende instantie komen deze basispakketten goed terecht bij deze gezinnen. Zo krijgt het pasgeboren kindje de goede start die het verdient. Stichting Babyspullen biedt twee soorten pakketten aan de ouders: Een pakket voor de eerste maanden en een pakket voor de vervolgfase tot het kindje ongeveer twee jaar oud is.

Campagne ‘Luxe’

Om extra aandacht te vestigen op de armoede van jonge ouders, en hun behoeften als hun kindje wordt geboren, start Stichting Babyspullen op 17 oktober de campagne ‘Luxe’. Door middel van social media posts wordt een week lang elke dag geattendeerd op babyproducten die velen van ons als ‘normaal’ beschouwen, maar die voor arme gezinnen een waar luxeproduct zijn. Hiermee hoopt de stichting meer bewustwording te creëren onder de Nederlandse ouders en vraagt hierbij hun hulp voor de minder bedeelde jonge kinderen in ons land. Dit kan door het delen van de social media berichten, maar uiteraard zijn donaties ook van harte welkom.

 

Webwinkel Stichting Babyspullen

Wil je ook een bijdrage leveren aan de hulp bij armoede?

Sinds kort is onze webshop actief waar je spulletjes voor de basis van elke baby kan doneren. Na aanschaf doen wij deze aankopen namens jou in de babystartpakketten en kunnen we de ouders een goede start met hun baby’tje geven. De webwinkel vind je hier: www.actie.stichtingbabyspullen.nl. Heel veel dank voor je aankopen en je hulp aan baby’s in minder goed bedeelde gezinnen!

Armoede zal helaas nooit helemaal verdwijnen, maar samen en met jouw hulp aan de jonge gezinnen kunnen we wel proberen de invloed op de kinderen zo beperkt mogelijk te houden. Stichting Babyspullen bedankt je voor je bijdrage hierin.

Back To Top